background

BION Food & Agriculture

Reinier de Graafstraat 7
5017 GP Tilburg
Nederland

T  +31(0)13 582 00 50
F  +31(0)13 582 00 51
M +31(0)6 575 74 527
E   heerkens@bionagriculture.nl
Skype dion.heerkens

KvK 17231491
BTW nr. NL053705701B01

Activiteiten 2016

Biologische Landbouw, Agrarisch Natuurbeheer en Biodiversiteit

Biodiversiteit staat voor afwisselende natuur, fraaie landschappen en ook voor kruidenrijke weilanden, oude graanrassen, vergeten groenten en een vruchtbare bodem. Elk ecosysteem en elke genetische variatie is uniek en onvervangbaar.  Het samengaan van biologische landbouw en biodiversiteit betekent dat meer streekeigen gewassen en dieren op hun natuurlijke standplaats kunnen groeien.

BION Food & Agriculture werkt in diverse projecten mee aan het vergroten van de diversiteit van voedsel, landbouw en natuur.

Agrarisch Natuurbeheer en Biodiversiteit

Brabantse biologische veehouders en akkerbouwers werken samen met terreinbeheerders van Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Natuurmonumenten. Op eigen grond én op grond van de natuurbeheerder zorgt men voor kruidenrijke graslanden, akkers met spelt, haver, rogge, triticale en lupine, en weidevogelbeheer.
BION Food & Agriculture is projectleider van het project Green Deal Natuurlijk Boeren. In pilot De Hilver werken negen veehouders uit De Hilver, vijf biologische en vier gangbare samen met Staatsbosbeheer aan een optimaal beheer van 250 ha. natuur. Eenzelfde samenwerking vindt plaats in pilot Hengstven, maar dan met Natuurmonumenten, Platform Duinboeren. Uitwisseling van praktische kennis en ervaring tussen veehouders en natuurbeschermers levert echte winst op voor natuur en landbouw.

Stad en Streek

In 2016 heeft BION Food & Agriculture diverse initiatieven en projecten op stapel staan, zoals het ontwikkelen van plannen voor een stadspark op het voormalige Van Gend & Loos terrein in de Spoorzone Tilburg met een stadstuinderij en natuurspeelbos; een volgende uitvoeringsfase van het Bijenlint Bels Lijntje; een regionaal bijeenproject Hart van Brabant.

Biodiversiteit biedt kansen

Biodiversiteit verhoogt de kwaliteit van onze leefomgeving en die van ons voedsel. Meer biodiversiteit betekent meer kansen voor de toekomst en meer smaak op ons bord. BION Food & Agriculture werkt aan regionalisering van duurzaam en biologische voedsel en de voedselketen, grotere diversiteit op akkers in graslanden en in de natuur.