background

BION Food & Agriculture

Reinier de Graafstraat 7
5017 GP Tilburg
Nederland

T  +31(0)13 582 00 50
F  +31(0)13 582 00 51
M +31(0)6 575 74 527
E   heerkens@bionagriculture.nl
Skype dion.heerkens

KvK 17231491
BTW nr. NL053705701B01

Welkom bij BION Food & Agriculture

BION Food & Agriculture is een adviesbureau dat zich bezig houdt met duurzame plattelandsontwikkeling voor bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden gebaseerd op regionale omstandigheden en regionale initiatieven. Lees meer ....

Bijenlandschap Bels Lijntje gaat van start

Bijenlint-BelsLijntje-0417 (6)_Pagina_1.jpg

De Coöperatie Bels Lijntje heeft de laatste maanden samen met vele streekpartijen het plan Bijenlandschap Bels Lijntje ontwikkeld. Met dit plan maken we een stevige eerste stap om de landschappelijke kwaliteit voor bijen én de belevingswaarde voor bewoners, fietsers en  recreanten te vergroten.

Begin april 2017 hebben we het plan Bijenlandschap bij de Provincie Noord-Brabant ingediend voor financiering. Vandaag ontvingen we het bericht van de provincie dat men ons plan  financieel ondersteund.

Dat is een geweldige opsteker en steun in de rug. En natuurlijk goed nieuws voor bijen en alle bestuivende insecten. We gaan zorgen voor meer voedsel en nestplekken voor bijen.

Een Bels Lijntje met meer geur, kleur en fleur. 

´Het kwaaie met het goeie nemen.’

Veldbezoek in het DSC01461 (002).jpg

Positieve samenwerking boeren en Staatsbosbeheer in weidevogelkerngebied De Hilver in  Brabant

Negen boeren spelen sinds 2012 een rol in het uitvoerende beheer van herinrichtingsgebied De Hilver onder Tilburg. Daarbij nemen ze ook verantwoordelijkheid voor moeilijker doeltypen als vochtige hooilanden, natte schraallanden en moeras. Staatsbosbeheer durfde de uitdaging aan te gaan.

Ga naar het artikel van Ekoland april 2017 

Themamiddag Bloemrijke bermen en pleisterplaatsen in gemeenten van Hart van Brabant

Bosmetselbij

Wilde bijen en andere bestuivende insecten hebben baat bij bloemrijke bermen.Vergroten van de biodiversiteit van wegbermen, het aanpassen van het huidige beheer en het inzaaien van overblijvende bloemenmengsels zijn een paar van de onderwerpendie aan bod komen tijdens de themamiddag: Bloemrijke bermen en pleisterplaatsen, aanleg en beheer van bijvriendelijke vegetaties.

Spreker is Roelof Jan Koops, adviseur bij Cruydt Hoeck – wilde bloemenzaden. Hij gaat in op de do’s and don’ts bij aanleg en onderhoud van bloemrijke vegetaties.

Na een inspirerende presentatie gaan we naar buiten om op locatie te kijken naar enkele bloemrijke bermen en graslanden.

Je bent van harte welkom op dinsdag 9 mei om 13 uur (tot 17 uur) in Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder, Schoolstraat 19, 5165 TR Waspik.

Er zijn geen kosten voor deelname aan de themamiddag. Het programma wordt in de 1e week van mei toegezonden.

Je kunt je alvast aanmelden bij Dion Heerkens, projectleider Food4Bees. E-mail: heerkens@bionagriculture.nl

Nominatie Bijenlint Bels Lijntje

Het project Bijenlint Bels Lijntje is genomineerd als een van de tien kansrijke projecten van het streeknetwerk. Zij maakt dan kans op financiele ondersteuning om het project uit tevoeren. Tijdens de Netwerkdag Streeknetwerk LandStad De Baronie op 17 november 's middags in het NAC-stadion in Breda zal de genomineerde Cooperatie Bels Lijntje kort de gelegenheid krijgen het project te pitchen met als slogan Meters maken met Bijnelint Bels Lijntje.

Via Facebook kan iedereen stemmen op ons project.

Ga naar: https://www.facebook.com/LandstadDeBaronie/app/616870361807938/

Bijenlint Bels Lijntje in 2017

In 2017 bestaat Bels Lijntje 150 jaar, een jubileumjaar. Dit is een bijzondere aanleiding voor Coöperatie Bels Lijntje, de zeven gemeenten en de pas opgerichte Stichting Bels Lijntje 150 jaar om plannen te ontwikkelen om dit heugelijke feit te vieren. Binnen de coöperatie neemt BION Food & Agriculture het project Bijenlint Bels Lijntje voor haar rekening.

Het Bijenlint Bels Lijntje kan uitgroeien tot het langste grensoverschrijdend bijenlint van Europa waarvan honingbijen, wilde bijen, vlinders en andere insecten kunnen profiteren.

Het Bijenlint Bels Lijntje wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Nationale Postcodeloterij en Brabants Landschap.

Lees meer over het Bijenlint en agrarisch natuurbeheer in de folder

Oude granen in Noord-Brabant

Op Boerendag in Alphen met oude vergeten granen

In 2016  hebben imker Marcel Horck van Tilburgse Stadsimkerij Beezzzz, Loek Hilgers van de Stichting Korensla en Dion Heerkens  van Cooperatie Bels Lijntje, in nauw overleg met Golfclub Toxandria oude vergeten graansoorten op natuurakkers van de golfclub  in Molenschot ingezaaid. Vergeten granen zoals Gelderse Risweit, Sint Jansrogge, Brabantse boekweit. Daarnaast zijn proefveldjes aangelegd met zeldzame granen als Zomereenkoorn, Bruinkafzomeremmer, Aalter troshaver, Hemelgerst en Brabantse gele haver. Het oogsten van deze granen heeft in augustus plaatsgevonden. Een deel van de graanopbrengst is bedoeld als zaadgoed voor volgend groeiseizoen. Met het andere deel gaan we samen met de molen uit Oisterwijk verschillende granen gebruiken om nieuwe soorten broden te bakken.

Lees meer in de folder Oude granen Noord-Brabant

6.000 voorjaarsbollen voor bestuivende insecten

DSC01673.JPG

Zo'n 50 kinderen van Scouting PVG Tilburg hebben 6.000 voorjaarsbollen geplant in het gemeentelijk bos aan het begin van het Bels Lijntje aan de Bredaseweg in Tilburg. Lees meer ...

Regionaal Bijenproject Hart van Brabant

Op initiatief van Coöperatie Bels Lijntje-Dion Heerkens, gemeente Tilburg, Food4Bees en 8 andere bedrijven en organisaties is vanaf het september 2015 gewerkt aan het opzetten van een regionaal bijenproject Hart van Brabant. De komende maanden wordt samen met gemeenten en Provincie gekeken naar financiering van het project. Lees meer ...


Concept duurzame, energieleverende kas in Heerlen

In opdracht van Mijnwater B.V. in Heerlen heeft BION Food & Agriculture een verkennende studie uitgevoerd naar de mogelijkheden voor een energieleverende kas. Een bestaand, 4 verdiepingen kantoorgebouw wordt uitgebreid met een kasgebouw tot een multifunctioneel gebouw. In het kasgebouw zullen meerdere functies geïntegreerd zijn: energie, voedselproductie, living labs, onderwijs, horeca, cultuur, zorg en groen, gezondheid, sport en bewegen. Men wil gebruik maken van de nieuwste technologiën bij de realisatie van het gebouw. Mijnwater B.V. actief in Heerlen en omgeving, ontwerpt slimme innovaties en technologiën  voor duurzame energielevering aan huizen en gebouwen.

Initiatiefgroep Bels Lijntje is bestuur Coöperatie Bels Lijntje

Het BelsLijntje project is een initiatief dat in 2011 door beeldend kunstenaar Tine van de Weyer op persoonlijke titel is gestart. Rond dit initiatief is een groep gevormd die bestaat uit Huub Glas, van Zeven Deugden Advies&Management , Tine van de Weyer en Dion Heerkens van BION Food & Agriculture. Met drieën hebben we in april 2014 de Coöperatie Bels Lijntje opgericht en vormen het voorlopige werkbestuur. Voor de organisatie van het Cultureel Fietsevent 2015 is intensief meegewerkt door Theo Smeele Fietsforum Tilburg en vanuit Turnhout door Kristien Sysmans (Toerisme&Uit, Stad Turnhout) en Nico Verhoeven (Cultuur, Stad Turnhout).

Lees meer op http://www.belslijntje.com/